[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Routing + TunelHej, walcze z tym już trzeci dzień. Najpierw opiszę całą sytuację:

Są 4 komputery:

A0 - router, ma adres 217.153.91.130, 10.1.1.1 do tego 10.1.1.80 dzięki
tunelowi

A1 - komputer za maskaradą w sieci A0, 10.1.1.10

B0 - neostrada, dzięki tunelowi ma adres 10.1.1.81 w sieci A, dzięki

iptables -t nat -A PREROUTING -d 217.153.91.131 -j DNAT --to 10.1.1.81
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.1.1.81 -j SNAT --to 217.153.91.131

ma również adres 217.153.91.131.

I co się dzieje ? Z B0 wychodzę na świat jako 217.153.91.131 i jest ok.

Ale próba pingnięcia B0 z komputera X (dowolny host w świecie) nie udaje
się. mtr | traceroute zatrzymuje się na 217.153.91.130

Pingowanie z A1 -> B0 udaje się...

Pomocy...

-- 
   (\ Rafał "Bluszcz" Zawadzki ::: GSM [+48] 600 610 162
   \) http://ats.com.pl/~bluszcz : bluszcz<at>jabberpl.org
 /)  / LRU #232814 Open Source Solutions :: Debian GNU/Linux
(/ "You haven't dream about me anymore, you've already have me"Reply to: