[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Błąd 2 * Person fenio@o2.pl (Bartosz Feński) wrote:

>> make[1]: Leaving directory `/root/paczki/linux-2.4.20'
> Ja bym zaczął od przegrania źródeł jądra do /usr/src/linux

 Wystarczy dowiązanie symboliczne.

Salvador
-- 
::)^|^(::  Michał `Salvador' Jęczalik Jr    -- salvador@dione.ids.pl --
:(:\:/:):                    http://www.salvador.eu.org/Reply to: