[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables+lo> 1. OUTPUT na DROP
> 2. dla lo:
>   iptables -A OUTPUT -o lo -s 0.0.0.0/0 -d 0.0.0.0/0 -j ACCEPT
> i ta regułka nie przynosi efektu, nie mam połączenia z serwera ze światem,
> wszystkie inne regułki dla OUTPUT i pozostałych łańcuchów działają

A dlaczego miałbyś mieć?--
Pozdrawiam,
Radosław 'Warden' Antoniuk      | GG: 260746 ICQ:55423024
warden(at)debian.black.pl           | #lgul #debian.pl #lmsReply to: