[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: perl + mysql + transakcjeWitam!

> Pytanie pomocnicze: czy via DBI nie możesz wysłać dowolnego zapytania
> SQL i odczytać jego wyników?

Jesli "autocommit" to taka sama zmienna jak, dla przykladu "version", to
mozesz ja "wyciagnac" tak:

#!/usr/bin/perl

# Ładuje moduły
use DBI;

# Stałe
my $DB   = 'TwojaBD';
my $HOST  = 'TwojHost';
my $USER  = 'NazwaUzytkownika';
my $PASSWD = 'HasloUzytkownika';

# Łączy się z bazą danych
my $dbh = DBI->connect("DBI:mysql:$DB:$HOST", $USER, $PASSWD)
  || die("Błąd w czasie połączenia z bazą danych!\n");

# Tworzy zapytanie SQL i odpytuje bazę
$sql_query = "SHOW VARIABLES LIKE 'version'";
#print "$sql_query\n";
$sth = $dbh->prepare($sql_query)
  || die("Błąd w czasie przetwarzania zapytania SQL!\n");
$sth->execute
  || die("Błąd w czasie wykonywania zapytania SQL!\n");
my (undef, $version) = $sth->fetchrow_array;
#print "\$version=$version\n";
if ($version ne "") {
  # Zmienna "version" ustawiona
  # Zrób coś.
}
else {
  # Zmienna "version" nie ustawiona
  # Zrób coś innego.
}

# Rozłącza się z bazą danych
$sth->finish;
$dbh->disconnect;

Pozdrawiam

PTReply to: