[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: crontab i skryptyOn Mon, Feb 10, 2003 at 08:33:44PM +0100, Aleksander Różyło wrote:
> PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/oko:/root/bin:/sbin:/etc/init.d (moze zle
> zapisalem?)

A wyeksportowałeś zmienną?

Możesz dodać 'env|grep PATH' do skryptu, żeby zobaczyć jaką ścieżkę
będzie widzieć następna komenda.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: