[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DNSOn Mon, Feb 10, 2003 at 07:52:04AM +0100, adminzsz3 wrote:
> 
> Czy ktos wie jak configurować BIND`a 9 (chodzi o postawienie DNS)
> 

Ja wiem.

> Robert

Grzegorz

-- 
 ________________________________________________________
|                            /)/)
|  Grzegorz Kusnierz | GG: 1756511       |  ( xx\
|           |             |  /'-._)   
| konik@konik.one.pl | http://www.bezkitu.com |  /#/ U
|  koniu@bezkitu.com | * radio * bez * kitu * | /#/ 
 \__________________________________________________/#/

	 Reply to: