[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problem z odpaleniem xowDnia Sun, Feb 09, 2003 at 09:14:55PM +0100 Mateusz Pohl napisał/a:
> > could not open default font 'fixed'
> 
> Moim zdaniem brak czcionki (doinstaluj sobie fonty) lub złe wpisy
> ze ścieżkami do nich (/etc/X11/XF86Config ew. XF86Config-4)
> w sekcji FontPath.
u mnie nrakowalo fonts-base (czy cos takiego)

/yanek
-- 
              / E-mail: yanek@kis.p.lodz.pl
   Andrzej Dalasiński  \ ICQ: 149147731
  http://ocelotl.eu.org / Gadu-gadu: 2327061
              \ Jabber: yanek@jabber.gda.pl

Attachment: pgpA4j8Ub3OSp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: