[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dziwne logiOn Tue, Feb 04, 2003 at 11:54:56AM +0100, Mikołaj Menke wrote:
> Mam switche na LANie, po przejściu w tryb 'promiscuous' mogę podsłuchać 
> cały ruch na sieci.

No to te switche są w najlepszym wypadku popsute :-)

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: