[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: listaOn Wed, Mar 27, 2002 at 02:47:40PM +0100, ktoś wrote:
> Hi
> mam jedno pytanie wlasciwie dwa 
> 1) jak sie wypisac sie z tej listy ?
> 2) jak zmienic adres na ktory bende dostawal maile ?

W każdym liście dostajesz odpowiednią informację:

List-Post: <mailto:debian-user-polish@lists.debian.org> 
List-Help: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=help> 
List-Subscribe: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=subscribe> 
List-Unsubscribe: <mailto:debian-user-polish-request@lists.debian.org?subject=unsubscribe> 

  eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

                Wszystkie brzydkie dziewczęta idą do harcerstwa


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: