[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

qmail i unable read controlsWitam!

Postawilem po formacie qmaila tak jak poprzednio i ... klops,
po starcie mam w logach:

Mar 24 12:16:00 mati qmail: 1016968560.193507 alert: cannot start:
unable to read controls

oczywiscie w wyniku tego qmail nie startuje. Czego nie zrobilem/zrobilem
zle ? ...-- 
pozdrawiam
------------------------------------------------------------------
Registered Linux User:   248664 | Powered by: Debian/GNU Linux Sid
Mateusz Papiernik - Maticomp XP | www.mati.rm.pl | mati@mati.rm.pl


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: