[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: bezpieczny wybór pakietówOn Fri, Mar 22, 2002 at 11:40:09AM +0100, Adrian Merda wrote:
> Mam pytanie czy pakiety które są proponowane do instalacji w debianie 2.2 są
> bezpieczne. Chodzi mi o to czy stawiając firewalla mogę zostawić domyślny
> wybór pakietów i doinstalować to co potrzebujęczy należy coś usunąć.

W przypadku firewalla najlepiej w ogóle nie instalować nic przy pomocy
dselecta. Po prostu zostawić to co jest w systemie podstawowym,
ewentualnie doinstalować niezbędne narzędzia przy pomocy apt-get

Pakiety zaznaczane przez dselecta nie są "niebezpieczne". Ale kiedyś
może się okazać, że ktoś znajdzie jakąś dziurę...

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: