[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ODP: bezpieczny wybór pakietówPisząc "domyślny wybór pakietów" mam na myśli to co proponuje dselect
podczas instalacji.

-----Wiadomość oryginalna-----
Od: Krzysztof Krzyzaniak [mailto:eloy@transilvania.eu.org]
Wysłano: 22 marca 2002 11:46
Do: Debian (E-mail)
Temat: Re: bezpieczny wybór pakietów


On Fri, Mar 22, 2002 at 11:40:09AM +0100, Adrian Merda wrote:
> Witam
>
> Mam pytanie czy pakiety które są proponowane do instalacji w debianie 2.2
są
> bezpieczne. Chodzi mi o to czy stawiając firewalla mogę zostawić domyślny
> wybór pakietów i doinstalować to co potrzebujęczy należy coś usunąć.

Co masz na myśli pisząc "domyślny wybór pakietów"? Jeśli masz na myśli "to
co po instalacji, bez wybrania żadnych tasków" - to powinno być bezpieczne.

 eloy
--
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-or
g--

             There are no gods in heaven,
              There are no gods on earth


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
Reply to: