[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nic się nie dzieje samo...On Thu, Mar 21, 2002 at 10:16:18PM +0100, Marcin Landowski wrote:
> 	Hejka
> 
> 	Taka refleksja. Własnie upgradeowałem się do Potato r5 (dzięki
> L+), bez żadnych problemów.
> A jednak z niesmakiem zauważyłem, że część moich ustawień została
> zmieniona do "systemowych domyslnych". Między innymi zmienną

Zmieniają się metody ustawiania zmiennych (debconf, /etc/defaults) więc
czasem zmieniają się ustawienia użytkownika.

> x-window-manager miałem ustawioną na WMakera, a po upgrade zrobił
> się enlightment. 

Zapewne miał wyższy priorytet.

> Więc jak to jest, nic nie dzieje się samo bez woli i zgody
> użytkownika?...

Zgłoś jako bug/życzenie. 

  eloy
-- 
 --Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

    Dlaczego nie fersteien ?!! My wszystko fersteien! Proszę bardzo Pan
    spocznie, Pan usiądzie, Pan poczeka, się załatwi!Reply to: