[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ATAPI device hdc (error)    Przy czytaniu jednej z plyt w mojej dystrybucji Debiana(woody)
dostaje cos takiego:

ATAPI device hdc:
Error: Illegal request -- (Sense key = 0x05)
Illegal mode for this track or incompatible medium -- (asc =
0x64,ascq=0x00)

Taki sam bład pojawia się kiedy coś instaluje z tej płyty. Czy to
znaczy, że jest uszkodzona?

Michał Budzowski
Reply to: