[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: MeX ?Rafal Zawadzki <bluszcz@viva.org.pl> writes:

> Czy są gdzieś pakiety MeX'a pod debiana Woody? Oraz wszystko co może
> pomoóc w tworzeniu polskich dokumetnów w TeX'u ?

Jeśli startujesz z pozycji 'laika', radziłbym raczej zacząć od LaTeXa
(z pakietem polski). 

-- 
( Marcin Kasperski   | For waterfall, milestones are commitments. For itera- )
( http://www.mk.w.pl |  tive development, they are decision points. (Martin) )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Porady dla twórców serwisów WWW: http://www.mk.w.pl/porady/porady_www      )Reply to: