[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

MeX ?Czy są gdzieś pakiety MeX'a pod debiana Woody? Oraz wszystko co może
pomoóc w tworzeniu polskich dokumetnów w TeX'u ?
-- 
Rafał "Bluszcz" Zawadzki Linux registered user #232814
GS/CPd--s-:-a--C++++UL+++P+++L+++E---W+N+o--K-wO--M?
  V?PS+++PE++Y+PGP+++t---5XR+tv--b+DI--D+G++e-hr+y++Reply to: