[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: poczta przychodząca z wielogodzinnym opóźnieniemOn Thu, Mar 14, 2002 at 12:08:53PM +0100, Marcin Przybylak vel Red_Baron wrote:
> ano mam taki problemik
> postawiłem postfixa
> lokalnie można wysyłać i odbierać poczte
> w świat można wysłac i bez problemu dochodzi po chwili czyli minuta dwie
> jak wyśle coś ze świata dociera dopiero po około 10 godzinach

Przede wszystkim musisz wyśledzić, który etap dostarczania poczty trwa
tak długo. Sprawdź logi MTA lokalnego i zdalnego.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: