[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: z kde do gnome - Ctrl-EscOn Wed, Mar 13, 2002 at 03:14:35PM +0100, Marcin Kasperski wrote:
>
> 1) Jaki jest 'koszerny' GNOMEowy program wy¶wietlaj±cy listê aktywnych
>    procesów (z mo¿liwo¶ci± filtrowania, pokazywania drzewa, sortowania
>    a'la top i wysy³ania sygna³ów)?

Mysle, ze chodzi Ci o /usr/bin/gtop - GNOME System Monitor,
(jezeli naprawde jest cos lepszego od top :)

> 2) Co zrobiæ by powy¿sze uruchamia³o siê po naci¶niêciu Ctrl-Esc

To zalezy w duzej mierze od tego, jakiego menadzera okien uzywasz.
Sproboj pogrzebac w GNOME Control Center ( gnomecc ) np w sekcji
`Menedzer okien' -> `Narzedzie konfiguracyjne dla ...'
albo po prostu w konfiguracji Twojego wm.


ljw


-- 


--------------------------------
Lukasz Walewski, lawa@coi.waw.plReply to: