[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GNOME-owy biff obsługujący IMAP/SSL?Zna ktoś z Was może jakiegoś mailcheckera który potrafi sprawdzać
pocztę via IMAP/SSL? Najlepiej gdyby umiał zakotwiczyć w panelu GNOME?
gbiff jest ładny i miłasi ale IMAP/SSL nie obsługuje. A akurat tylko
tak mogę się dostawać do pewnego istotnego konta.

-- 
( Marcin Kasperski   | Most of the bad things that can happen to a project   )
( http://www.mk.w.pl |     are the result of miscommunication. (Booch)       )
(----------------------------------------------------------------------------)
( Porady dla programisty Oracle: http://www.mk.w.pl/porady/porady_oracle     )Reply to: