[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apache + swf zglupialem do reszty
Witaj.
a sprobuj taki kod:
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0"; width="650" height="400">
    <param name=movie value="movie2.swf">
    <param name=quality value=high>
<embed src="movie2.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"; type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="400">
    </embed>
   </object>


a w mime.types zmien wpis na takie cus:
application/x-shockwave-flash  swf

:))
u mnie taka konfiguracja hula :)

Pozdrawiam
Basia

From: seeb@seeb.pl
Reply-To: seeb@seeb.pl
To: "debian-user-polish@lists.debian.org" <debian-user-polish@lists.debian.org>
Subject: apache + swf zglupialem do reszty
Date: Tue, 12 Mar 2002 19:25:43 +0100

Witajcie!
mam problem z wyswietlaniem swf'ow (flash'a)
w mime.types mam wpisane
application/x-shockwave swf swfl

juz nawet dopisalem
AddType application/x-shockwave swf swfl
do httpd.conf
i nadal nie dziala jak trzeba
http://evenus.seeb.pl/flash/movie2.swf to dziala ok
http://evenus.seeb.pl/flash/movie2.html ale to juz nie_________________________________________________________________
Send and receive Hotmail on your mobile device: http://mobile.msn.comReply to: