[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: jak sprawdzić kto korzysta w danej chwili z jakich plików.On Tue, Mar 12, 2002 at 02:25:47PM +0100, Piotr Bolek wrote:
> 
> Może chodzi o fuser?
> 
lub lsof

rp.

-- 
You can't do that in horizontal mode.Reply to: