[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: wyszukiwanie pakietowOn Mon, Mar 11, 2002 at 11:38:52AM +0100, Krzysztof Krzyzaniak wrote:
> 
> apt-cache search slowo-kluczowe

Dzieki, o to chodzilo.

ljw-- 


--------------------------------
Lukasz Walewski, lawa@coi.waw.plReply to: