[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[no subject]Witajcie, co zrobic z tym ?


Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: Oops: 0000
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: CPU:  0
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: EIP:  0010:[__wake_up+39/104]
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: EFLAGS: 00010207
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: eax: 04abf2a7  ebx: 1c35bbac  ecx:
00000020  edx: c541ea81
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: esi: c541ea81  edi: d17dbf5c  ebp:
d11fbea8  esp: d11fbe9c
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: ds: 0018  es: 0018  ss: 0018
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: Process apache (pid: 17726, process nr:
113, stackpage=d11fb000)
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: Stack: cdd76be0 00000020 00000023 00000000
c0132489 cdd76be0 d11fbf44 7fffffff
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel:    d6189458 c0133478 cdd76be0 00000000
cdd76be0 c013325b d6189458 00000000
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel:    cdea1780 08095650 00000014 fffffff7
7fffffff 7fffffff c0159002 00000001
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: Call Trace: [locks_wake_up_blocks+73/104]
[locks_delete_lock+64/136] [posix_lock_file+547/84
0] [sys_accept+234/312] [fcntl_setlk+380/404] [sys_fcntl+759/948]
[system_call+52/56]
Mar 7 20:10:02 dabeknet kernel: Code: 8b 13 8b 5b 04 8b 02 85 45 fc 74 f0
83 7d f8 00 74 0f 83 7a


?
ten blad sie pojawia jak mam uruchomiony server gry
counterstrike...dziwne...moze to tylko przypadek....bo akurat w tym momencie
na serverze nic sie nie dzieje (chdzi o gre)
pozdrowienia
Marcin Sobolew
-------------------------------------------
[DaBeK NeT] SOBOL
ICQ:6562099 GG:2115148Reply to: