[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem z tex'emOn Thu, Mar 07, 2002 at 05:55:36PM +0100, Bartlomiej Krajewski wrote:

> W¶ród specjalistów od LaTeX'a babel nie uchodzi za szczyt
> poprawno¶ci je¿eli chodzi o jêzyk polski. Lepiej jest siê pos³ugiwaæ
> MeX'em albo PLaTeX'em. Wszystko znajduje siê w pakietach tetex-extra
> oraz tetex-nonfree. Trzeba tylko wcze¶niej wygenerowaæ  odpowiednie
> formaty, najwygodniej jest w texconfigu.
> 
> Preambu³a w LaTeX'u mo¿e wygl±daæ tak:
> 
> %& --translate-file=il2-pl
> \documentclass[a4paper,12pt]{article}
> \usepackage{polski}
> \begin{document}
> ...
> 

Zgadza sie. Mam po prostu przyzwyczajenia z Solaris'a, gdzie
czegos takiego jak pakiet `polski' nie ma, ale to temat na inna liste...


ljw-- 


--------------------------------
Lukasz Walewski, lawa@coi.waw.plReply to: