[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

kernel-patch (IDE i ext3)Jak nałożyć dwie łatki na kernel 2.2.20 (IDE Hedricka i ext3).
Używam Debiana testing.

Zainstalowałem kernel-patch-ide i kernel-patch-ext3 dla 2.2.20.
Ustawiłem zmienną środowiskową:
PATCH_THE_KERNEL=YES
i wykonałem:
make-kpkg --config-menuconfig --revision=jacek.3 kernel_image
Niestety nie zauważyłem żadnych zmian w konfiguracji.

W szczególności nie pojawiły się ani
'Second extended fs development code' CONFIG_EXT3_FS
ani
'VIA82CXXX chipset support' CONFIG_BLK_DEV_VIA82CXXX
oraz nie zniknęło:
'VIA82C586 chipset support (EXPERIMENTAL)' CONFIG_BLK_DEV_VIA82C586

Co robię źle?

-- 
Jacek Politowski  [RPL.olsztyn]Reply to: