[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Num Lockyyyyy co to jest .zshrc?----- Original Message -----
From: "Jacek Politowski" <jacek@rallypl.olsztyn.eu.org>
To: "Debian Users Group" <debian-user-polish@lists.debian.org>
Sent: Wednesday, January 30, 2002 8:24 PM
Subject: Re: Num Lock


On Wed, Jan 30, 2002 at 08:08:55PM +0100, Marcin Przybylak vel Red_Baron
wrote:

>czy jest jakiś magiczny sposób aby Num Lock włączał sie automatycznie po
>restarcie systemu?

mi wystarcza 'setleds +num' w .zshrc

--
Jacek Politowski  [RPL.olsztyn]


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: