[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: vim i klopot z helpemOn Tue, Jan 29, 2002 at 02:53:33PM +0100, Robert Pyciarz wrote:
> On Tue, Jan 29, 2002 at 01:03:17PM +0100, Rafał Zawadzki wrote:
> > 
> > "help.txt.gz" [tylko odczyt][noeol] 8L, 3051C
> > Wykryto błąd podczas przetwarzania BufRead Auto komendy dla "*.gz":
> > E21: Nie mogę wykonać zmian, 'modifiable' jest wyłączone
> > Naciśnij ENTER lub wprowadĽ komendę aby kontynuować
> > 
> > Co z tym zrobic?
> > 
> `apt-get install vim-rt' powinno pomoc

Jeśli ma polskie komunikaty, to jest to prawdopodobnie vim 6, dla
którego nie ma pakietu "-rt". 

Mnie to wygląda na wynik jakichś prywatnych modyfikacji pliku
konfiguracyjnego.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: