[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: rc.localmozna jeszcze umiescic w /etc/rc.boot

Michal

On Sun, Jan 20, 2002 at 07:46:17PM +0100, Krzysztof Krzyzaniak wrote:
> On Sun, Jan 20, 2002 at 07:39:52PM +0100, Adrian Merda wrote:
> > Witam
> > 
> > Mam mo?e lamerskie pytanie ale dlaczego w potato nie ma rc.local? Czy to
> > normalne ? I co go zast?puje. Gdzie mog? co? dopisa? aby zosta?o to wykonane
> 
> W system V - normalne. Przyzwyczajenia ze slackware, co?
> 
> > po starcie systemu ?
> 
> Proste, tworzysz sw?j plik z wpisem (mo?esz go sobie nawet nazwa? rc.local),
> wrzucasz go /etc/init.d/ i linkujesz go w odpowiednim poziomie
> uruchomieniowym. Mo?esz te? wykorzysta? program update-rc.d :
> 
> update-rc.d rc.local defaults
> 
>  eloy
> -- 
> --Krzysztof-eloy-Krzy?aniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--
> 
>      Oh! It's such a perfect day, I'm glad I spent it with you
>        Oh! Such a perfect day, you just keep me hanging on
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: