[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: QmailProblem nie jest związany z Debianem. Są to problemy związane z DNS-ami.
Pierwszy oznacza iż nie można pobrać prawidłowo danych z DNS-a. Jeżeli jest to pojedyńczy problem (chwilowy) nie należy się przejmować. Jeżeli stały z daną domeną - jest to z reguły związane z tym iż niektóre serwery DNS generują dane zadługie aby mogły być pobierane jako pakiety UDP i muszą być pobierane jako TCP. Przy takich serwerach qmail wykłada się - są one niezgodne ze standardami. Istnieje patch do qmail, który zowie się chyba jakoś big-DNS.patch, lub coś takiego i on rozwiązuje ten problem. Drugi problem oznacza iż domena nie została znaleziona w DNS-ach. Błąd domeny, błąd DNS-a, nie pracują DNS-y obsługujące daną domenę. Trzeci chyba związany jest iż nie przyjmie poczty od Ciebie dla adresata, coś jakby uznał Cię jako spamistę. Albo wysyłasz do niewłaściwego serwera. Jak chcesz dokładniejszej pomocy musisz podać, czy problem jest chwilowy, czy poczta w końcu dociera czy nie, oraz jakich domen to dotyczy. Możemy także pomailować poza listą by nie pisać o rzeczach, które nie dotyczą Debiana na liście Debiana. Ogólnie polecam stronę www.qmail.org i listę dysusujną qmail-a. Często poruszane są tam tego typu problemy.
Pozdrowienia
Robert


Mam komputerek w sieci lokalnej, na ktorym stoi dobrze znany wam
wszystkim woody.
Przy probie wyslania maila na niektory adresy (zaobserwowalem na o2.pl
oraz linux.org.pl), maile nie dochodza a wlogach zwraca sie co
nastepuje:
Jan 18 10:48:34 bluszcz qmail: 1011347314.959429 delivery 72: deferral:
CNAME_lookup_failed_temporarily._(#4.4.3)/
Jan 18 10:48:34 bluszcz qmail: 1011347314.959701 status: local 0/10 remote 1/20 Jan 18 10:48:44 bluszcz qmail: 1011347324.550072 delivery 73: deferral: Sorry,_I_couldn't_find_any_host_by_that_name._(#4.1.2)/ Jan 18 10:24:02 bluszcz qmail: 1011345842.614411 delivery 60: deferral: Connected_to_193.219.28.2_but_sender_was_rejected./Remote_host_said:_400_4. 4.0_Interactive_routing_subsystem_is_not_enabled/ Ktos jest w stanie pomoc?
--
   Z pozdrowieniami Rafał Zawadzki
Linux registered user #232814

--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: