[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

portmapWitam

Pomimo że mi mam linku do żadnego rc* podczas startu widzę że startuje
portmap. Jak to wyłączyć. Mam potato

Pozdrawiam


Adrian Merda vel admerReply to: