[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Błędne zależności w xmms - gdzie najlepiej zgłosić?On Sun, Jan 20, 2002 at 05:40:27PM +0100, Jacek Politowski wrote:
> Widzę, że w woodym xmms 1.2.6-1 recommends libvorbis0 (>= 1.0rc3-1)
> Problem w tym, że w testing dostępny jest tylko libvorbis0 1.0rc2-1.
> 
> Błąd w sumie jest niewielki. Czy jest sens przepuszczać to przez
> submit@bugs.debian.org, czy lepiej napisać bezpośrednio do
> maintainera?

Zawsze przez BTS. Inaczej może się zgubić.

Inna sprawa, że tego nikt raczej nie naprawi, ze względu na to, jak
działa przenoszenie pakietów sid -> woody.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: