[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

sprawdzanie obciążeniaWitam

Czego użyć żeby sprawdzić jak są obciążone procki na płycie 2 procesorowej.
Top niestety nie rozbija wykresów na osobne procki.

DziękiReply to: