[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache i polskie znaki.Dziękuję za wszystkie rady. Zdaje się działać poprawnie.

Pozdrawiam,
-- 
Miroslaw Sankowski (PIT OG) <msankowski@pit.gda.pl>
PGP key: -------------------------------------------------------------
     http://www.pit.gda.pl/~msankowski/msankowski.asc (ID 462B4D1E)
Address: -------------------------------------------------------------
     Przemyslowy Instytut Telecomunikacji, Oddzial Gdanski
     Telecommunications Research Institute, Gdansk Division
     ul. Hallera 13, 80-401 GDANSK, POLANDReply to: