[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: does not match kernel data?On Wed, Jan 09, 2002 at 09:56:33PM +0100, Wojtek Pietkiewicz wrote:
> On Wed, 9 Jan 2002, Krzysztof Krzyzaniak wrote:
> > Jeśli bootloader jest z paczki to powinien być skonfigurowany tak by przyjął
> > zmianę. Czyli powinny uwzględniać dwa wpisy:
> > /vmlinuz - wskazujące na aktualne jądro
> > /vmlinuz.old - wskazujące na poprzednie jądro
> > Po kompilacji i instalacji paczki, nowe jądro będzie dolinkowane do /vmlinuz
> > a poprzednie do /vmlinuz.old. 
> np. jesli to jest loadlin?

E tam. Rozmawiamy o bootloaderach a nie podróbkach.

 eloy
-- 
--Krzysztof-eloy-Krzyżaniak-----------------------eloy-@-transilvania-eu-org--

         Just a perfect day, you made me forget myself
          I thought I was someone else, someone goodReply to: