[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

docs?Gdzie mógłbym uploadować same doc (najlepiej jaknajwięcej i za jednym
razem), bo u mnie po instalce w /usr/doc prawie nic nie ma głównie
informacje o doc'ach ale samych plików brak
JacoReply to: