[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ssh 1.2.3-9.4On Thu, Jan 03, 2002 at 09:03:12AM +0100, Michal Trojnara wrote:
> Prawodopodobnie wynika to z nietypowej (genialnej!) polityki poprawiania
> bledow w stabilnych wersjach Debiana.  Zamiast robic upgrade do nowszej
> wersji pozbawionej bledow, co mogloby spowodowac utrate kompatybilnosci z
> innymi pakietami,

... i wpuszczenie do dystrybucji nowych błędów, które mogły pojawić się 
w nowej wersji programu.

> backportuje sie poprawki do stabilnej wersji programu.

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: