[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XYOn Fri, Dec 21, 2001 at 07:11:51PM +0100, Jacek Jackowski wrote:
>  więc dołączam mój .xsession-errors
> >> po wpisaniu do .xsession gnome-session gnome mi sie nie odpala
>  > > automatycznie - wtedy startx zwiesza się

> /usr/bin/X11/WindowMaker: invalid argument '-clientId'
> Try '/usr/bin/X11/WindowMaker --help' for more information

To pewnie przez to... niestety w życiu nie używałem wmakera, więc tu Ci
nie pomogę..

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: