[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache-1.3.22-2.dscOn Sat, Nov 24, 2001 at 03:04:47PM +0100, [ K a C z Y ] wrote:
> Gdzie i co należy zmienić, aby podczas budowania pakietu apache nie był
> kompilowany(debian/rules binary) z poniższymi tarballami: 
> 
> apache-1.3.22/upstream/tarball/mod_auth_mysql-3.2.tar.gz
> apache-1.3.22/upstream/tarball/mod_auth_pgsql-0.9.10.tar.gz
> 
> poprostu nie mam tych baz i mi sie wyklada proces tworzenia paczki.

Otworzyć sobie apache-1.3.22/debian/rules i zmodyfikować argumenty do
'./configure' (zmienić --with-bla na --without-bla ewentualnie
--enable-bla na --disable-bla).

Inna sprawa, że żeby skompilować apache'a wcale nie potrzebujesz
serwerów tych baz, ale pakiety z ich bibliotekami i nagłówkami (np
libmyslqlclient-dev). Pełna lista pakietów potrzebnych do zbudowania
jakiegoś pakietu (tzw. build-depends) jest w pliku debian/control w
linijce "Build-Depends:".

Marcin
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216Reply to: