[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: najmniejsza czê¶æOn Tue, Jul 17, 2001 at 04:19:54PM +0200, T wrote:
Mozesz wziac np z
 debian.mps.krakow.pl
task.gda.pl
ftp.icm.edu.pl
To tylko przyklady :)
Pozdrawiam

P.S. jak kcesz to ci moge tez przeslac wystarczajace rzeczy 
do minimalnego zainstalowania debiana :)

> Chce najpierw zainstalowaæ minimaln± wersjê debiana, by potem do³±czaæ
> kolejne jego czê¶ci. I teraz: skad sciagn±æ minimaln± jego wersjê?
> Przypuszczam, ¿e nie bêdzie du¿a ;).
> 
> pozdr.
> PiotrekReply to: