[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Debian-edu-installin suomennos orponaMoikkis

Jos joku haluaa ottaa tämän omakseen, niin tässä ois. Pikkunakki, mutta
nakki kuitenkin.

-ville

-------- Alkuperäinen viesti / Orig.Msg. --------
Aihe: 	Please update debconf PO translation for the package
debian-edu-install
Päiväys: 	Tue, 29 Nov 2005 09:54:39 +0100
Lähettäjä: 	Debian-edu developer list <"debian-edu@lists"@debian.org>
Vastaanottaja: 	Ville Pohjanheimo <vpohjanheimo@hotmail.com>Hi,

you are noted as the last translator of the debconf translation for
debian-edu-install. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against debian-edu-install.

Thanks,
Finn-Arne Johansen
Debian-edu Developer
-- 
skype: villepyry | yhteystiedot, contact info: http://ville.lucid.fi/

#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-29 09:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-08-09 22:15+0200\n"
"Last-Translator: Ville Pohjanheimo <vpohjanheimo@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-edu@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4
#, fuzzy
msgid "Choose Debian-Edu profile"
msgstr "Valitse Koululinux-profiili"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8 ../debian-edu-install.templates:3
msgid ""
"Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Standalone-Extras"
msgstr ""
"Pääpalvelin, Työasema, Kevyitten asiakaskoneiden palvelin, Itsenäinen "
"työasema, Itsenäisen työaseman lisäohjelmat"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Valitse profiilit, jotka soveltuvat tälle koneelle"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Valitut profiilit määrittelevät koneen käyttömahdollisuudet välittömästi "
"asennuksen jälkeen. Ainakin yksi profiili täytyy valita, mutta voit valita "
"myös useita."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Jokaisessa Koululinux-verkossa täytyy olla yksi ja vain yksi \"Pääpalvelin\"-"
"profiilia käyttävä kone. Tämä palvelinkone toimii asiakaskoneille "
"(pääasiassa) verkko-, tiedosto- ja LDAP-palvelimena, joten ilman tätä "
"konetta verkko ei toimi. Huomaa, että koska tälle tietokoneelle tallennetaan "
"kaikki datatiedostot, kiintolevyllä täytyy olla runsaasti vapaata tilaa. Jos "
"koneelle asennetaan yksin tämä profiili, koneelle ei asennu ollenkaan "
"graafista käyttöliittymää (GUI). Jos haluat asentaa koneelle myös graafisen "
"käyttöliittymän, valitse toiseksi profiiliksi joko \"Työasema\", tai "
"\"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin.\""

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"\"Työasema\"-profiilia käyttävät koneet ovat tavallisia tietokoneita, joille "
"kirjautuvan käyttäjän todentaa \"Pääpalvelin\"-profiilia käyttävä kone, "
"jolle on myös tallennettu käyttäjän asetukset ja asiakirjat sisältävä "
"kotihakemisto."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"\"Kevyiden asiakaskoneiden palvelin\" -profiilia käyttävät koneet toimivat "
"palvelimina ns. kevyille asiakaskoneille. Tähän profiiliin sisältyy myös "
"\"Työasema\"-profiili. Huomaa, että tässä koneessa tulisi olla kaksi "
"verkkokorttia, jotta verkkoliikenne ei ruuhkautuisi. Kaikki kolme edellistä "
"profiilia voidaan asentaa samalle koneelle."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9
#, fuzzy
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"\"Itsenäinen työasema\" -profiili on tarkoitettu käytettäväksi Koululinux-"
"verkon ulkopuolisilla työasemilla eli esimerkiksi oppilaiden tai opettajien "
"kotona."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
"profile, providing extra programs for it."
msgstr ""
"\"Itsenäisen työaseman lisäohjelmat\" -profiili laajentaa \"Itsenäinen "
"työasema\" -profiilin ohjelmavalikoimaa."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "\"Itsenäinen työasema\" -profiilin asennus on tehtävä osaksi käsin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
#, fuzzy
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"\"Itsenäinen työasema\" -profiilin asennus ei ole yhtä automaattinen kuin "
"muiden profiilien, jotta käyttäjä voisi helpommin osioida kovalevyt. Siirryt "
"seuraavaksi Debian-asentajan päävalikkoon. Valitse \"Muuta debconf "
"prioriteettia\" ja valitse prioriteetiksi \"korkea\" siirtyäksesi takaisin "
"automaattiasennukseen."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:4
#, fuzzy
msgid "Install Debian-Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Asenna Koululinux-profiili (noudata valikon järjestystä)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The two profiles 'Standalone' and 'Standalone-Extras' cannot be installed on "
"the same machine together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-"
"Client-Server' or 'Workstation'."
msgstr ""
"Profiileja \"Itsenäinen työasema\" ja \"Itsenäisen työaseman lisäohjelmat\" "
"ei voida asentaa samalle tietokoneelle yhdessä profiilin \"Pääpalvelin,\" "
"\"Kevyitten asiakaskoneiden palvelin\" tai \"Työasema\" kanssa."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
#, fuzzy
msgid ""
"The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. Machines "
"running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the Debian-Edu "
"network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a standalone machine."
msgstr ""
"\"Itsenäinen työasema\" -profiili on kokeellinen eikä ole vielä "
"toimintakunnossa. Sitä on tarkoitus käyttää Koululinux-verkon ulkopuolisilla "
"työasemilla eli esimerkiksi oppilaiden tai opettajien kotona."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid "Should the installation run on automatic?"
msgstr "Suoritetaanko automaattiasennus?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid ""
"Select yes to avoid any further questions during the second stage "
"installation. Select no to get all the questions asked."
msgstr ""
"Valitse kyllä ohittaaksesi kaikki kysymykset asennuksen toisessa vaiheessa. "
"Valitse ei vastataksesi kaikkiin kysymyksiin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Varmista, että Asennus-CD on CD-asemassa"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Asennus on pääasiassa automaattinen ja tapahtuu CD-levyltä. Asennus ei "
"onnistu jos CD-levy ei ole asemassa. Varmista nyt, että CD-levy on asemassa."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
#, fuzzy
msgid "Something went wrong during the Debian-Edu install process."
msgstr "Koululinuxin asennuksessa tapahtui virhe."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Ole ystävällinen ja ilmoita virheestä osoitteeseen <URL:http://bugs.";
"skolelinux.no/>. Muista liittää vikailmoitukseesi /var/log/installer.log:n "
"sisältö"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Seuraavat virheet havaittiin:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Kone käynnistyy nyt uudestaan"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Kone täytyy nyt käynnistää uudelleen, jotta kaikki palvelut ja ohjelmat "
"varmasti käynnistyvät oikein."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:76
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Kysy kysymykset vasta paketin asennuksessa (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:80
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Kysy kysymykset vasta kun salasana on kysytty (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:84
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "�lä valitse paketteja käsin (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:88
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Tarkista asennettu järjestelmä (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:92
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Aseta paketit (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:96
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Viimeistele asennus (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:100
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Pyydä CD-levyä (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:104
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Valitse asennettavat paketit (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:108
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Palaa vuorovaikutteiseen tilaan salasanaa kysyttäessä (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:112
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Nouda asennusprofiili (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:116
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Tarkista ja raportoi asennusvirheet (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:120
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Korvaa oletusasetukset profiilin asetuksilla (debian-edu)"

#~ msgid "Install selected packages (debian-edu)"
#~ msgstr "Asenna valitut paketit (debian-edu)"

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: