[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Suomen Debian-tapaaminen tällä viikolla?On Tue, Jul 12, 2005 at 07:00:49PM +0300, Antti-Juhani Kaijanaho wrote:
> Hei,
> 
> Täällä Debconfissa on keskusteltu ajatuksesta järjestää Suomen
> Debian-ihmisten tapaaminen Debconfin aikana.  Tällä hetkellä näyttäisi
> siltä, että paras aika tapaamiselle on sunnuntai-alkuilta, joko klo 18 tai
> klo 19.  Kuinka moni pääsisi ja/tai olisi halukas tulemaan paikalle?
> 

Olen Porissa eikä ole nyt aikomusta tulla Espooseen. Eli jään pois.

-- 
Tapio Lehtonen
tapio.lehtonen@iki.fi

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: