[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ot softapatentitOn Thu, May 27, 2004 at 10:22:11AM +0300, Tuija wrote:
> Hei,
> 
> Jos joku asiaan perehtynyt vois kertoa vaikka lyhyesti,
> mitä softapatentti tarkoittaa käytännössä.
> 

http://www.effi.org/patentit/

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgpnwrwo_UUtE.pgp
Description: PGP signature


Reply to: