[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: make-kpkg ja grsecOn Sun, 16 May 2004, Tuija wrote:
> Hei,
> 
> Siitä lähtien kun Liiwi neuvoi #make-kpkg kernel_image
> on kaikista vanilla sourceista sellainen deb syntynyt.
> Mutta nyt 2.6.5, johon olin lisännyt grsecurity-2.0-2.6.5.patch
> patchin kernelin juureen # patch -p1 < grsecurity-2.0-2.6.5.patch
> kyllä kääntyi, mutta antoi errorin ja sitten se deb kernel ei asentunut
> # dpkg -i <kernel-versio>
>  dpkg-deb: unexpected end of file in version number in kernel-image-2.6.5.deb
> dpkg: error processing kernel-image-2.6.5.deb (--install):
>  subprocess dpkg-deb --control returned error exit status 2
> Errors were encountered while processing:
>  kernel-image-2.6.5.deb
> Punapipoon tuo sama vanilla+grsec kyllä makella kääntyi ja make install 
> asentui.
> Onko Debianissa jotain huomioon otettavaa grsecin kanssa?

 Ei tietääkseni, mutta make-kpkg:lle kannattaa antaa --revision=jotain1
 parametri ja tarkista että mitä EXTRAVERSION kernelin päätason
 Makefileessä sanoo. Niin, ja mikä sen paketin tiedoston ihan oikea
 nimi on? Tosta näyttäisi puuttuvan jotain.. 

 			--j
Reply to: