[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: openoffice.org unstablessaOn Thu, Sep 25, 2003 at 09:23:26AM +0300, Palko Jukka wrote:
> Taitaa olla vielä vähän openoffice.org pakettien kanssa jotain riemua
> unstable debianissa?
> 

Siltä näyttää. Elokuussa asensin testing -jakelusta OpenOffice.org:n
ja se asentui ja toimii hyvin. Unstablessa on toimimattomuustakuu,
tosin joskus se toimii hyvin. OpenOffice lähtenee toimimaan jahka
kaikista paketeista on tullut oikeat versiot.

Sillä aikaa voit kokeilla asentaa testing -jakelusta tai odottaa
kunnes tuo haluamasi versio tulee testingiin tai jopa stableen.

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen
http://www.taleman.fi/ IT-alan asiantuntijapalvelut Porissa

Attachment: pgp6TAhBR_K_k.pgp
Description: PGP signature


Reply to: