[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ddtp kuvausten hausta ja käännöstäMoi

semmosta kysyisin kokeneemmilta ddtp-kääntäjiltä, että onnistuuko 
kuvausten haku ddtp-servolta minkään regexp:n tai vastaavan avulla.

esim. joku semmonen pakettirypäs, joilla on kaikilla toisiaan vastaavat 
kuvaukset (esim. linux gazetet) ois järkevää "kääntää" sarjassa. 
Kuvaukset ois yhdenmukasia ja työmäärä minimoituisi. hmm... esimerkkejä 
(kääntämismielessä) hyödyllisemmistäkin pakettiryppäistä vois keksiä.

onko ainoa tapa saada kaikki lg-issue* paketit listaamalla ne erilliseen 
tiedostoon jokanen omalla GET komennolla (sget kun ei ilmeisesti hae 
osia nimestä/sanasta kuvauksessa) ja sitten lähettämällä sen 
ddtp-servolle (command fi jne)?


-ville
Reply to: