[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Soikko paketoituOn Sat, Feb 22, 2003 at 07:42:30PM +0200, Jarno Elonen wrote:
> Olen nyt paketoinut myös Soikon ja Pauli on päivittänyt Tmispell-pakettinsa 
> tukemaan sitä automaattisesti. Tässä apt-rivit, joiden takaa löytyvät myös 
> Soikon OpenOffice.org-laajennukset:
> 
>  deb http://elonen.iki.fi/code/unofficial-debs/ ./
>  deb-src http://elonen.iki.fi/code/unofficial-debs/ ./
> 
> Löytyisikö paketeille sponsoria?

mikäs pakettien lisenssi olikaan?

-- 
			  -< Sami Haahtinen >-
      -[ Notify immediately if you do not receive this message ]-
	-< 2209 3C53 D0FB 041C F7B1  F908 A9B6 F730 B83D 761C >-

Attachment: pgpF6bfJz_l1z.pgp
Description: PGP signature


Reply to: