[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Piste pois käännöksistä?On Tue, Dec 10, 2002 at 11:26:48PM +0200, Esa Turtiainen wrote:
> Hei,
> 
> Toinen samanlainen asia voisi olla kaksi spacea virkken lopettavan
> pisteen jälkeen.  Tämä on kuitenkin vähemmän näkyvä juttu eikä
> niin itsestään selvä.  Onko meillä konsensus kahdesta spacesta
> vai onko joku ehdottomasti yhden kannalla?
> 

Mielestäni kaksi välilyöntiä virkkeen loppupisteen jälkeen on outo
tapa, suomenkielessä ei semmoista käsittääkseni käytetä. Olen kyllä
tuommoista nähnyt ja jotkin tekstinkäsittelyohjelmat tekee noin, mutta
minun silmääni se näyttää kummalliselta.

Lisäksi tuo on tyyliseikka, jota ei pitäisi hardkoodata
lähdetekstiin. Mikäli tuommoinen halutaan, virkkeen loppupiste pitää
merkitä tagillä, ja renderöidä lukijan haluamalla tavalla sitten
ruudulle.

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgpxAf4f5Kouy.pgp
Description: PGP signature


Reply to: