[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: (fwd: oluelle)On Mon, Jul 15, 2002 at 05:40:59PM +0300, Teemu Hukkanen wrote:
> To: debian-fi@fishpool.fi
> Subject: oluelle
> From: Jaakko Niemi <liiwi@debian.org>
> Date: Sun, 14 Jul 2002 23:57:21 +0300
> Message-ID: <87ofda58pa.fsf@jumper.lonesom.pp.fi>
> 
> 
>  Niin, kukaan lähdössä keskiviikkona oluelle? Paikaksi voisi
> ehdottaa Kaislaa, ainakin aluksi. 
> 

Mikä tai missä on Kaisla? Jos siellä ei ole tupakansavua voisin tulla
mukaan. 

-- 
Tapio Lehtonen
Tapio.Lehtonen@IKI.FI
GPG public key from http://www.iki.fi/Tapio.Lehtonen

Attachment: pgpiYi92FUL9i.pgp
Description: PGP signature


Reply to: