[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Icon voor scriptHallo Paul en anderen,

De specificatie voor de .desktop-bestanden staat hier [1]:
https://www.freedesktop.org/wiki/Specifications/desktop-entry-spec/

en voor icon-themas [2]:
https://freedesktop.org/wiki/Specifications/icon-theme-spec/

Als bij 'Icon' een absoluut pad staat, wordt dat gebruikt, zo niet, dan wordt in 'Icon Lookup' van [2] beschreven, hoe het icon gevonden wordt.
Het thema 'hicolor' is altijd beschikbaar.

In 'Installing Application Icons' van [2] staat dat je minimaal een 48x48 icon voor hicolor moet aanbieden. Daarnaast wordt een .svg variant aanbevolen.

Met vriendelijke groeten,
Roland Clobus

Attachment: OpenPGP_signature
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: