[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ntpdate vervangerOn Tuesday, 15 November 2022 23:18:44 CET Geert Stappers wrote:
> > De bedoeling is een NTPserver controleren.
> > 
> > Welke vervanger hebben jullie voor `ntpdate` in gebruik?
> 
> ntpdate uit het package  ntpsec-ntpdate

Heb jij ervaring met ntpsec-ntpdig?
Zou dat voldoen voor de 'controle'?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: